สมัครงาน

          บริษัท ซัมมิท สเตียริง วีล จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม ซัมมิทกรุ๊ป ก่อตั้งโดยการร่วมทุนของ   บริษัท ซัมมิท ออโตซีท อินดัสทรีส์ จำกัด และ บริษัท GSK Intek จำกัด เพื่อเป็นโรงงานผลิตพวงมาลัยและหัวเกียร์รถยนต์ทุกประเภท ส่งให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น มิตซูบิซิ , สยามนิสสัน , ออโตอัลลิอันซ์
          ปัจจุบันได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001 และระบบ ISO/TS 16949

สวัสดิการ

     1. ชุดฟอร์มพนักงาน
     2. รถรับ-ส่ง
     3. ตรวจสุขภาพประจำปี
     4. ค่าล่วงเวลา
     5. ค่ากะ
     6. โบนัสตามผลประกอบการ
     7. พักร้อน 6 - 13 วันต่อปี
     8. ประกันสังคม
     9. ปรับเงินประจำปี
     10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     11. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
     12. เงินช่วยเหลือต่างๆ
     13. โดยเฉลี่ยทำงานเสาร์เว้นเสาร์

 ตำแหน่งที่ว่างมี 2  อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีต้นทุน จำนวน 1 อัตรา  ด่วน

รายละเอียดของงาน     
     1) ตรวจสอบการลงบัญชีซื้อและค่าใช้จ่ายโรงงาน ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชี
     2) ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว, เบิก-จ่ายวัตถุดิบ เอกสารรายงานการผลิตประจำวัน
     3) ทำรายงานวัสดุคงคลัง, สินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน
     4) ร่วมกับพนักงานในส่วนคลังพัสดุและฝ่ายผลิตรวจนับวัสดุคงคลังคงเหลือประจำเดือน
     5) สอบทานการคำนวณต้นทุนชิ้นงานกับกระบวนการผลิต ตามหน้างานจริง
     6) งานโปรเจค หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
     1) เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 30-40 ปี
     2) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
     3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office พื้นฐานได้ดี
     4) มีความรู้และประสบการณ์ในงานบัญชีต้นทุนโรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     5) มีทักษะในการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้
     6) สามารถพูด, เขียน, อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
     7) มีความขยัน และอดทนสูง
     8) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 2. ตำแหน่ง : หัวหน้าซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา  ด่วน

รายละเอียดของงาน     
     1) ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน
     2) จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง
     3) ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง
     4) ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขาย เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงประสานงาน ตรวจสอบหน้างาน
     5) สนับสนุนงานฝ่ายผลิต เช่น สร้าง Rack หรือเชื่อมงานโครงสร้างต่างๆ
     6) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
     1) เพศชาย อายุ 30-40 ปี
     2) วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
     3) มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงในโรงงาน 1-5 ปี
     4) มีทักษะในการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้
     5) มีความขยัน และอดทนสูง
     6) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 หลักฐานการสมัครงาน
     1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
     2. สำเนาบัตรประชาชน
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน
     4. สำเนาวุฒิการศึกษา
     5. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 

สถานที่ปฏิบัติงาน
     92 หมู่ 14  ซ.กิ่งแก้ว 33 (กิ่งทอง) ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540  

วิธีการสมัคร
•สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
•ส่งอีเมล์ มาที่   Email : personnel@ssw.in.th
•จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่แนบ Resume และมีรูปถ่ายเท่านั้น!!

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคลฯ

บริษัท ซัมมิท สเตียริงวีล จำกัด
     92 หมู่ 14 ซ.กิ่งแก้ว 33 (กิ่งทอง)  ถ.กิ่งแก้ว  ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

โทร : 02-178-2301-6 ต่อ 7312
แฟกซ์ : 02-178-2300
Email : personnel@ssw.in.th