สมัครงาน

          บริษัท ซัมมิท สเตียริง วีล จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม ซัมมิทกรุ๊ป ก่อตั้งโดยการร่วมทุนของ   บริษัท ซัมมิท ออโตซีท อินดัสทรีส์ จำกัด และ บริษัท GSK Intek จำกัด เพื่อเป็นโรงงานผลิตพวงมาลัยและหัวเกียร์รถยนต์ทุกประเภท ส่งให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น มิตซูบิซิ , สยามนิสสัน , ออโตอัลลิอันซ์
          ปัจจุบันได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001 และระบบ ISO/TS 16949

สวัสดิการ

     1. ชุดฟอร์มพนักงาน
     2. รถรับ-ส่ง
     3. ตรวจสุขภาพประจำปี
     4. ค่าล่วงเวลา
     5. ค่ากะ
     6. โบนัสตามผลประกอบการ
     7. พักร้อน 6 - 13 วันต่อปี
     8. ประกันสังคม
     9. ปรับเงินประจำปี
     10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     11. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
     12. เงินช่วยเหลือต่างๆ
     13. โดยเฉลี่ยทำงานเสาร์เว้นเสาร์

 ตำแหน่งที่ว่างมี 2  อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่ง : พนักงานจัดซื้อ ( PR ) จำนวน 1 อัตรา  ด่วน

รายละเอียดของงาน     
     1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในได้ดี
     2) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
     3) สามารถสื่อสารโดยทางเมลล์และโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี
     4) สามารถหาแหล่งผู้ซื้อรายใหม่ๆ, คัดเลือกผู้ขาย, พัฒนาผู้ขายได้
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
     1) เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
     2) วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
     3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office พื้นฐานได้ดี
     4) สามารถพูด, เขียน, อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
     5) มีความขยัน และอดทนสูง
     6) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 2. ตำแหน่ง : พนักงานแผนกซ่อมบำรุง ( ช่างไฟฟ้า,PLC,ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ) จำนวน 1 อัตรา  ด่วน

รายละเอียดของงาน     
     1) ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน
     2) จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง
     3) ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง
     4) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     5) มีความรู้เกี่ยวกับระบบ PLC ( ซ่อม/สร้างระบบของเครื่องจักร )
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
     1) เพศชาย อายุ 25-45 ปี
     2) วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล หรือ อิเล็กทรอนิกส์
     3) มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง ในโรงงาน 1-5 ปี
     4) มีทักษะในการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้
     5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office พื้นฐานได้
     6) สามารถพูด, เขียน, อ่าน ภาษาอังกฤษได้
     7) มีความขยัน และอดทนสูง
     8) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 หลักฐานการสมัครงาน
     1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
     2. สำเนาบัตรประชาชน
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน
     4. สำเนาวุฒิการศึกษา
     5. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 

สถานที่ปฏิบัติงาน
     92 หมู่ 14  ซ.กิ่งแก้ว 33 (กิ่งทอง) ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540  

วิธีการสมัคร
•สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
•ส่งอีเมล์ มาที่   Email : personnel@ssw.in.th
•จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่แนบ Resume และมีรูปถ่ายเท่านั้น!!

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคลฯ

บริษัท ซัมมิท สเตียริงวีล จำกัด
     92 หมู่ 14 ซ.กิ่งแก้ว 33 (กิ่งทอง)  ถ.กิ่งแก้ว  ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

โทร : 02-178-2301-6 ต่อ 7312
แฟกซ์ : 02-178-2300
Email : personnel@ssw.in.th